Sondajul de opinie MISI 2010

 

În lunile aprilie-mai 2010, la Universitatea Danubius din Galați a fost organizat un sondaj de opinie a cadrelor didactice și studenților cu privire la utilizarea în activitatea lor a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în general și a platformei Danubius Online.

Sondajul s-a desfășurat în cadrul acțiunii MISI 2010 (Sakai Multi-Institutional Survey Initiative) la care au participat 28 de universități din întreaga lume care utilizează Sakai (http://confluence.sakaiproject.org/display/UDAT/2010+MISI)

La universitatea Danubius din Galați au răspuns la sondaj 24 cadre didactice și 177 studenți. În cele ce urmează, sunt prezentate statistic răspunsurile obținute la întrebările puse.

Repartiția respondenților pe facultăți

 

Cadre didactice

 

Studenți

 

Repartiția respondenților pe sexe

Cadre didactice

 

Studenți

 

 

 

    

Repartiția respondenților după nivelul de experiență în utilizarea calculatoarelor

Cadre didactice

 

Studenți

 

 

 

    

 

Repartiția cadrelor didactice după gradul didactic și vechime

După gradul didactic

După vechimea în învățământul superior

 

Repartiția studenților pe ani de studii

 

 

Forma sub care se desfășoară activitățile didactice la care participă

Cadre didactice

 

Studenți

 

A. Opinii despre tehnologia informației în general

Prima parte a sondajului a conținut întrebări referitoare la opinia participanților cu privire la necesitatea și oportunitatea utilizării în învățământul universitar a tehnologiei informației în general (nu numai pe portalul Danubius Online).

A1. Opinii privind oportunitatea utilizării în activitatea de învățământ și/sau științifică din universitate a anumitor produse software sau echipamente

Produsul software sau echipamentul

Cadre didactice

Studenți

AT

A

N

D

DT

NU

AT

A

N

D

DT

NU

Instrumente de creare și publicare a blogurilor (de ex. Blogger)

6

7

2

1

0

8

20

83

25

1

0

48

Instrumente de colaborare online prin partajare de documente (de ex. Google Docs)

10

10

3

0

0

1

42

89

18

1

0

27

Calendare de grup online (de ex. Google Calendar)

7

9

3

1

0

4

33

92

17

2

0

33

Echipamente informatice care se țin în mână (de ex. Palm Pilot sau Blackberry)

6

6

2

2

0

8

31

57

15

4

1

69

Sisteme de mesagerie instant (de ex. Yahoo Messenger)

13

8

1

1

0

1

86

81

4

2

1

3

Sisteme online de management al învățării (de ex. Danubius Online)

14

6

1

0

0

3

92

74

6

0

0

5

Utilizarea pentru activitățile din universitate a site-ului de web personal

7

6

3

1

0

7

44

92

15

2

0

24

Utilizarea de teste sau examinări online

10

6

3

2

0

3

60

86

12

7

2

10

Tehnici media online (de ex. Înregistrări audio/video transmise prin internet)

6

9

3

2

0

4

59

86

13

8

2

9

Sisteme de sondaje de opinie online (de ex. Survey Monkey)

6

8

4

0

0

6

30

86

29

2

1

29

Sisteme de prevenire a plagiatului (de ex. Ephorus)

16

5

0

0

0

3

38

63

31

10

2

33

Legături RSS (canale de știri prin Internet)

7

9

3

0

0

5

56

93

13

1

0

14

Mesaje SMS (mesaje text prin telefonul mobil)

6

4

8

3

2

1

60

78

25

7

4

3

Site-uri web pentru rețele de socializare (de ex. Facebook)

5

6

6

3

1

3

48

71

32

6

6

14

Sisteme electronice de colectare a răspunsului studenților la curs sau seminar (de ex. Student Clicker)

5

6

2

2

0

9

30

81

33

7

0

26

Sisteme de teleconferință bazate pe web (de ex. Elluminate)

6

7

4

2

0

6

27

72

35

3

2

38

Server de stocare a fișierelor bazat pe web

8

8

3

0

1

4

38

91

25

2

0

21

AT – Acort total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabela de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.

 

A2. Opinii privind obiectivele utilizării tehnologiei informației în universitate

 

Obiectivul

AT

A

N

D

DT

AT

A

N

D

DT

Îmbunătățirea modului în care cadrele didactice își desfășoară activitatea cu studenții (predarea cursurilor, seminarizare etc)

14

9

1

0

0

55

98

21

3

0

Îmbunătățirea modului în care studenții își însușesc disciplina de studii predată

12

7

3

2

0

46

110

16

2

2

Economisirea timpului meu (creșterea eficienței mele în activitate)

8

8

6

2

0

71

91

13

2

0

Posibilitatea accesării documentelor și altor materiale didactice și de cercetare oricând și de oriunde

16

5

2

0

1

99

71

7

0

0

Posibilitatea de a-mi administra mai bine activitatea (planificare, distribuirea timpului etc)

10

8

4

1

1

67

93

17

0

0

Îmbunătățirea modului în care studenții comunică cu cadrele didactice

9

12

2

1

0

75

85

16

1

0

Îmbunătățirea modului în care cadrele didactice pot comunica cu studenții lor

11

11

1

1

0

72

88

14

3

0

Îmbunătățirea modului în care studenții pot comunica între ei

9

13

2

0

0

80

79

16

2

0

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabela de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.

 

A3. Care dintre beneficiile utilizării tehnologiei informației în universitate prezintă cea mai mare importanță

 

La această întrebare, fiecare participant la sondaj a fost solicitat să aleagă dintre beneficiile utilizării tehnologiei informației unul singur, pe care îl consideră de cea mai mare importanță în activitatea sa din universitate

Cadre didactice

 

Studenți

 

A4. Nivelul de utilizare a tehnologiei informației în universitate

 

Cadrelor didactice li s-a pus întrebarea „Ce nivel de tehnologie a informației utilizați în activitățile dvs. din universitate”, iar studenților li s-a pus întrebarea „Ce nivel de tehnologie a informației ați prefera să fie utilizat în activitățile cu studenții din universitate”.

Cadre didactice

 

Studenți

 

A5. Cât de frecvent studenții aduc laptopul în sala de curs sau seminar

Cadrelor didactice li s-a pus întrebarea „Cât de frecvent studenții dvs. aduc laptopul (sau alt echipament de conectare la web) în sala de curs sau seminar”. Studenților li s-a pus întrebarea „Cât de frecvent dumneavoastră aduceți laptopul (sau alt echipament de conectare la web) în sala de curs sau seminar”.

Cadre didactice

 

Studenți

 

 

B. Opiniile participanților la sondaj despre OCW

 

OCW (Open CourseWare) este o tehnologie care permite cadrelor didactice să publice materialele lor (programa analitică a disciplinei, notele de curs, problemele propuse etc) pe un site web care este liber accesibil pe web pentru oricine.

B1. Cât de familiar sunteți cu existența pe web a site-urilor OCW?

 

B2. Opinia față de crearea de către Universitatea Danubius a unui site OCW

 

Cadrelor didactice și studenților li s-a pus următoarea întrebare: „Crearea unui site OCW al Universității Danubius ar putea permite, în principiu, să se disemineze către comunitatea învățământului universitar din întreaga lume cunoștințele și resursele educaționale și de cercetare științifică. Materialele menționate ar fi publicate sub licență de drept de autor de tip Creative Commons. Vă rugăm să vă exprimați acordul sau dezacordul în legătură cu afirmațiile de mai jos”.

Întrebările au fost diferite pentru cadre didactice și studenți, deci răspunsurile vor fi prezentate separat.

Cadre didactice.

Studenți

 

C. Opinii despre utilizarea portalului Danubius Online

 

C1. Câte site-uri de curs ați utilizat sau utilizați în prezent  pe portalul Danubius Online?

 

C2. Frecvența cu care sunt vizitate site-urile de curs

 Întrebare: „Cât de frecvent vă vizitați site-urile dumneavoastră de curs de pe portalul Danubius Online  în acest semestru?  (Dacă aveți mai multe, alegeți o valoare tipică)”

 

C3. Avantajele oferite de utilizarea portalului Danubius Online

Pentru cadrele didactice

Platforma Danubius Online este valoroasă pentru că îmi oferă posibilitatea ca la cursurile mele să distribui studenților materiale prin ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

Publicarea pe site a unui syllabus

10

9

5

0

0

Publicarea pe site a unei descrieri publice a cursului (care poate fi văzută de oricine pe Internet)

8

8

6

1

1

Punerea pe site a înregistrărilor audio sau video ale lecțiilor

5

8

7

4

0

Punerea pe site a unor materiale multimedia (altele decât înregistrări audio sau video ale lecțiilor, de exemplu: animații, filme de scurtă durată cu caracter științific sau profesional, simularea unor procese, produse interactive, etc.)

9

10

4

1

0

Publicarea pe site a lecțiilor sau notelor de curs înainte de a ține lecția respectivă în fața studenților

8

8

6

1

1

Publicarea pe site a lecției sau notelor de curs după ce lecția respectivă a fost ținută în fața studenților

8

6

7

2

1

Publicarea pe site a unor lecturi online și a altor materiale de curs suplimentare

8

11

4

0

1

Publicarea pe site a unor informații cu privire la manuale, note de curs, cărți și alte materiale recomandate studenților

11

10

3

0

0

Oferirea unui punct de acces unic către toate materialele online necesare studenților la cursul meu

7

13

4

0

0

Publicarea pe site a notelor sau punctajelor obținute de studenți la lucrările (temele) efectuate, la testele susținute pe parcurs și/sau la examenele finale

12

6

5

1

0

Publicarea pe site a unor modele de întrebări sau exemple de teste în scop de instruire

10

8

5

1

0

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total

 

Pentru studenți

Pentru mine, platforma Danubius Online este valoroasă în măsura în care îmi oferă posibilitatea să ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

Am acces pe site la Syllabus (care conține indicații privind ce trebuie să fac pentru a promova disciplina respectivă)

69

74

29

4

1

Am acces pe site la descrierea publică a conținutului cursului

63

92

16

3

3

Am acces pe site la înregistrările audio sau video ale lecțiilor

46

80

31

12

8

Am acces pe site la materiale multimedia (altele decât înregistrări audio sau video ale lecțiilor, de exemplu: animații, filme de scurtă durată cu caracter științific sau profesional, simularea unor procese, produse interactive, etc.).

38

88

31

14

6

Am acces pe site la conținutul lecțiilor înainte de a se ține lecția respectivă de către profesor în fața studenților

39

84

31

16

7

Am acces pe site la conținutul lecțiilor după ce lecția respectivă a fost ținută de profesor în fața studenților

41

84

33

15

4

Am acces pe site la lecturi online și la alte materiale de curs suplimentare

40

85

37

11

4

Am acces pe site la informații cu privire la manuale, note de curs, cărți și alte materiale recomandate studenților

51

92

22

8

4

Mi se oferă unu punct de acces unic către toate materialele online care din diferite surse, care îmi sunt necesare pentru studiu

39

98

24

12

4

Am acces pe site la notele sau punctajele obținute de mine la lucrările (temele) efectuate, la testele susținute pe parcurs și/sau la examenele finale

88

78

9

2

0

Am acces pe site la unele modele de întrebări sau exemple de teste în scop de instruire

64

84

16

11

2

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabelele de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.

 

C4. Interacțiunea dintre cadrele didactice și studenți pe portalul Danubius Online

Pentru cadrele didactice

În ce privește realizarea interacțiunii dintre mine și studenți, platforma Danubius Online este valoroasă pentru că permite ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

NU

Realizarea și utilizarea unui calendar pentru programarea activităților

10

8

3

0

0

3

Transmiterea de anunțuri către studenți și comunicarea cu ei prin mesaje

10

8

2

1

0

3

Susținerea online de către studenți a unor teste și examene, pentru acordarea de note

9

5

4

1

0

5

Posibilitatea să restitui studenților lucrarea (tema) trimisă de aceștia, cu corecturile, observațiile și comentariile mele

8

6

6

0

0

4

Posibilitatea de a structura și eșalona activitățile desfășurate de studenți

7

9

3

0

0

5

Posibilitatea de a acorda studenților ore de consultații online

8

6

5

2

0

3

Posibilitatea de a crea ad-hoc grupuri sau echipe de studenți pentru realizarea unor anumite activități

8

8

3

1

0

4

Monitorizarea sau urmărirea progreselor studenților și/sau a modului în care aceștia își îndeplinesc angajamentele

8

9

3

1

0

3

Posibilitatea de a crea suportul pentru învățământul la distanță

10

9

2

0

0

3

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Pentru studenți

 În ce privește realizarea interacțiunii dintre mine și profesori, platforma Danubius Online este valoroasă pentru că permite ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

NU

Să văd ce conține calendarul pentru programarea activităților

65

87

9

1

0

15

Să primesc mesaje sau anunțuri de la profesori

101

64

5

1

0

6

Să susțin online teste și examene, la care primesc note

78

62

11

8

4

14

Să transmit profesorului lucrarea (tema) efectuată de mine, pe care el să mi-o restituie cu corecturile, observațiile și comentariile lui

98

65

4

1

0

9

Să primesc indicații privind structura și eșalonarea activităților desfășurate la fiecare curs

79

79

7

2

0

10

Să particip la orele de consultații online acordate de profesor

57

75

19

5

1

20

Să fac parte din grupuri sau echipe de studenți constituite pentru realizarea unor anumite activități

41

80

25

8

0

23

Să fiu monitorizat sau urmărit de către profesor în ce privește progresele mele și/sau modul în care îmi îndeplinesc angajamentele

43

80

32

8

3

11

Să am suport pentru învățământul la distanță

89

58

15

1

1

13

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabelele de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.

C5. Prezentarea (transmiterea) de către studenți a întrebărilor, lucrărilor și informațiilor referitoare la cursuri pe platforma Danubius Online

Pentru cadrele didactice

În ce privește modul în care studenții îmi pot transmite lucrări (teme, referate, disertații etc), întrebări și informații referitoare la cursurile mele, platforma Danubius Online este valoroasă deoarece ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

NU

Pot să cer studenților să-mi transmită întrebări înainte de lecție

8

6

4

2

1

3

Pot cere studenților să-mi transmită întrebări în timpul lecției

5

7

6

1

0

5

Pot cere studenților să-mi transmită întrebări după lecție

8

8

2

1

0

5

Pot cere studenților să citească și/sau să comenteze lucrările întocmite de colegii lor pentru cursul meu

9

7

3

0

0

5

Pot cere studenților să genereze (întocmească) materiale instrucționale pe care să le utilizeze în comun cu ceilalți studenți

9

7

3

0

1

4

Pot cere studenților să lucreze împreună pentru a realiza o sarcină sau o temă

9

10

2

0

0

3

Pot cere studenților să își facă temele (lucrările cerute) online

9

9

2

1

0

3

Pot cere studenților să acceseze resurse din biblioteci sau ajutor pentru cercetare

11

8

2

0

0

3

Pot cere de la studenți feedback la cursul sau lecțiile mele (le pot cere opiniile lor despre acestea)

9

9

2

0

0

4

Pot cere studenților să pună pe site selecțiuni din lucrările lor pentru a fi evaluate

10

6

4

1

0

3

Pot cere studenților să transmită și altor studenți selecțiuni (părți) din lucrările lor

9

5

5

1

1

3

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Pentru studenți

În ce privește modul în care studenții pot pot transmite profesorilor lucrări (teme, referate, disertații etc), întrebări și informații referitoare la cursurile acestora, platforma Danubius Online este valoroasă deoarece ...

Posibilitatea oferită

AT

A

N

D

DT

NU

Studenții pot să transmită profesorului întrebări înainte de lecție

59

83

19

3

0

13

Studenții pot să transmită profesorului întrebări în timpul  lecției

52

79

18

4

1

23

Studenții pot să transmită profesorului întrebări după lecție

70

79

10

2

0

16

Pot să citeasc și/sau să comentez lucrările întocmite de colegii mei

33

57

46

12

3

26

Pot să întocmeasc materiale legate de curs, pe care să le transmit și altor colegi

47

83

27

4

1

15

Pot să lucrez în colaborare cu alți colegi, pentru a realiza împreună o anumită sarcină sau temă

60

87

9

4

1

16

Pot să îmi fac temele (lucrările cerute) online

73

77

11

1

3

12

Pot să accesez resurse din biblioteci sau să obțin ajutor pentru cercetare

68

68

10

1

2

28

Pot transmite profesorului părerile mele cu privire la cursul lui (feedback)

59

66

23

2

2

25

Pot să pun pe site selecțiuni din lucrările mele pentru a fi evaluate

54

72

20

3

1

27

Pot să transmit și altor studenți selecțiuni (părți) din lucrările mele

34

71

33

12

1

26

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabelele de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.

 

C6. Importanța uneltelor folosite pe site-urile de curs

Cadrele didactice și studenții și-au exprimat opinia privind cât de valoroase sunt diferite unelte care pot fi utilizate pe site-urile de curs de pe portalul Danubius Online. S-a folosit scara următoare: 1 – dezacord total, 2 – dezacord, 3 – neutru, 4 – acord, 5 - acord total. Diagrama următoare exprimă valorile medii ale răspunsurilor primite.

 

C7. Utilizarea portalului Danubius Online la proiecte

Cadrele didactice și studenții și-au exprimat opiniile privind utilizarea site-urilor de proiect pe portalul Danubius Online pentru diferite obiective.  Urmează răspunsurile primite, prezentate statistic.

Cadre didactice

Utilizarea site-urilor de proiect pe portalul Danubius Online este valoroasă pentru:

Scopul utilizării

AT

A

N

D

DT

NU

Elaborarea în colaborare a unor texte de specialitate (de exemplu scrierea de articole științifice, elaborarea de capitole de carte etc.)

7

9

2

1

0

5

Activități administrative (de exemplu participarea la comisii, informații departamentale etc.)

6

11

1

0

0

6

Activități de cercetare (de exemplu participarea la proiecte de cercetare finanțate sau la elaborare de propuneri de proiecte)

8

10

0

1

0

5

Administrarea unor evenimente speciale (de exemplu conferințe, lecții ținute de invitați etc.)

5

10

2

0

0

7

Activități care nu au caracter academic (de exemplu cluburi, echipe, asociații etc)

3

8

5

2

0

6

Activități de uz personal (de exemplu backup de fișiere etc.)

3

7

4

0

2

8

Proiecte de cercetare inițiate de studenți

4

9

2

0

0

9

Proiecte executate de grupuri de studenți (de exemplu proiecte pe grupuri cerute la curs)

4

11

2

0

0

7

Grupuri de studiu (de exemplu pentru pregătirea examenelor, grupuri de lectură, exerciții pentru dezvoltarea abilităților etc.)

4

12

1

0

0

7

Coordonarea activităților didactice (de exemplu site destinat coordonării cadrelor didactice care lucrează la o anumită specializare)

5

11

1

1

0

6

Pregătire profesională (de exemplu pregătirea lucrărilor de laborator, perfecționarea personalului didactic auxiliar sau nedidactic etc.)

4

11

3

0

0

6

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Studenți

Utilizarea site-urilor de proiect pe portalul Danubius Online este valoroasă pentru:

Scopul utilizării

AT

A

N

D

DT

NU

Elaborarea în colaborare a unor texte de specialitate (de exemplu scrierea de articole științifice, elaborarea de capitole de carte etc.)

35

81

30

4

1

26

Activități administrative (de exemplu participarea la comisii, informații departamentale etc.)

27

70

36

7

1

36

Activități de cercetare (de exemplu participarea la proiecte de cercetare finanțate sau la elaborare de propuneri de proiecte)

35

77

27

3

1

34

Administrarea unor evenimente speciale (de exemplu conferințe, lecții ținute de invitați etc.)

28

82

26

5

3

33

Activități care nu au caracter academic (de exemplu cluburi, echipe, asociații etc)

27

81

31

7

4

27

Activități de uz personal (de exemplu backup de fișiere etc.)

21

83

37

5

1

30

Proiecte de cercetare inițiate de studenți

30

88

27

2

3

27

Proiecte executate de grupuri de studenți (de exemplu proiecte pe grupuri cerute la curs)

37

93

22

2

1

22

Grupuri de studiu (de exemplu pentru pregătirea examenelor, grupuri de lectură, exerciții pentru dezvoltarea abilităților etc.)

38

92

21

3

0

23

Coordonarea activităților didactice (de exemplu site destinat coordonării cadrelor didactice care lucrează la o anumită specializare)

39

101

17

2

1

17

Pregătire profesională (de exemplu pregătirea lucrărilor de laborator, perfecționarea personalului didactic auxiliar sau nedidactic etc.)

35

97

25

2

0

18

AT – Acord total; A – Acord; N – Neutru; D – Dezacord; DT – Dezacord total; NU – Nu am utilizat

 

Mediile ponderate ale răspunsurilor din tabelele de mai sus sunt reprezentate în diagrama următoare, în care nivelul 1 înseamnă Dezacord total, iar nivelul 5 – Acord total.