Portalul Danubius Online

Scurt istoric

În anul uiversitar 2007 - 2008 conducerea Universității Danubius din Galați a adoptat decizia strategică de dezvoltare a unui sistem informatic integrat, care să înglobeze Student Information System (UMS), o platformă de e-learning, sistemul de management al cercetării, managementul administrativ, sistemul informatic al bibliotecii, sistemul antiplagiat (Ephorus).

Având în vedere avantajele oferite, Universitatea Danubius din Galați a decis ca pentru platforma de e-learning să adopte sistemul Sakai. Pe baza acestuia, a fost creat un portal de colaborare și învățământ, numit Danubius Online

In urma studiului privind alegerea platformei LMS care să se potrivească cel mai bine nevoilor universității,  în luna februarie 2009 s-a procedat la instalarea versiunii Sakai 2.5.0 Demo . Inițial s-au folosit 3 calculatoare, cu sisteme de operare diferite - iMac (MacOS X Leopard), x86 (Ubuntu 8.04 LTS) și x86 (Windows Server 2008)- pentru a observa diversele problemele care pot apare la instalarea și utilizarea platformei. A urmat o perioadă de probă de 6 luni în care s-au testat incompatibilitățile Sakai CLE cu sistemele de operare și implicit cu platformele hardware. De asemenea, s-au creat mai multe site-uri test de curs unde studenții au putut experimenta și utiliza instrumentele puse la dispozitie de mediul colaborativ Sakai. După perioada de probă, concluziile la care s-a ajuns au fost în favoarea începerii fazei pilot, astfel ca, s-a decis formarea echipei T&L ( T&L WORKING GROUP). Un rol deosebit de important în notarea pozitivă a mediului colaborativ Sakai l-a avut si faptul că suntem membri activi ai comunității Sakai și comunitații Opened Practices - A community of practice for teaching and learning with open/community-source tools (http://openedpractices.org/institution/danubius-university).

În anul universitar 2009-2010, la Universitatea Danubius din Galați a fost dat în exploatare în fază pilot portalul Danubius Online realizat cu Sakai versiunea 2.6.0. Portalul a funcționat cu un număr relativ mic de site-uri de curs atât de la licență cât și de la masterat, principalul obiectiv fiind acumularea de experiență de utilizare în condiții reale de exploatare.

Portalul a fost instalat pe o mașină virtuală (Virtual Machine) gazduită pe un server VMware ESX 4.0, cu memorie internă de 16 GB și cu 100 GB spațiu alucat inițial pe Hard Disk, funcționând pe o mașină fizică IBM Blade Center. S-a utilizat un server de baze de date MySQL 5.0, iar ca servere de web s-au folosit Apache 2.2.8 și Tomcat 5.5.26.

Au fost desfășurate cu studenții de la toate formele de învățământ (zi, ID, IFR) toate tipurile de activități aferente site-urilor de curs: comunicarea obiectivelor disciplinei, obligațiilor studenților și a programului calendaristic al activităților; transmiterea temelor de casă, primirea temelor executate de studenți, corectarea de către instructor (titularul de disciplină), revizuirea lucrărilor de către studenți și comunicarea notelor acordate; efectuarea de către studenți a unor teste de autoevaluare date pe parcursul semestrului, cu feedback de la instructor; acordarea de către instructor de consultații online pentru studenți; efectuarea de discuții pe chat sau pe forum; susținerea online a examenelor din săli supravegheate.

Sondajul de opinie MISI 2010

În lunile aprilie-mai 2010, la Universitatea Danubius din Galați a fost organizat un sondaj de opinie a cadrelor didactice și studenților cu privire la utilizarea în activitatea lor a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în general și a platformei Danubius Online.

Sondajul s-a desfășurat în cadrul acțiunii MISI 2010 (Sakai Multi-Institutional Survey Initiative) la care au participat 28 de universități din întreaga lume care utilizează Sakai (http://confluence.sakaiproject.org/display/UDAT/2010+MISI)

La universitatea Danubius din Galați au răspuns la sondaj 24 cadre didactice și 177 studenți.  Participanții au răspuns atât la întrebări privind opiniile lor privind utilizarea în învățământul superior a tehnologiei informației în general, cât și la întrebări specifice privind portalul Danubius Online.  Rezultatele sondajului de opinie  au dovedit că atitudinea față de utilizarea portalului Danubius Online este favorabilă și se poate trece de la etapa pilot la cea de producție.

Situația actuală

În urma experienței acumulate în etapa pilot, desfășurată în anul universitar 2009-2010, s-a hotărât ca de la data de 1 octombrie 2010 să se treacă la etapa de producție. În acest scop, a fost instalată versiunea Sakai 2.7.1 și s-a mărit în mod considerabil numărul de site-uri de curs care funcționează pe portalul Danubius Online, tendința fiind de generalizare la toate cursurile din universitate. Au fost introduse indicații de utilizare mai ample, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Majoritatea acestor indicații sunt acum accesibile direct din pagina de intrare a portalului. Se extinde, de asemenea, în mod continuu numărul de site-uri de proiect.
În același timp, începe acțiunea de asimilare a versiunii Sakai 3, cu intenția de a se trece la această nouă versiune începând din anul 2012.